Komentarze walutowe

Ludowy Bank Chin wczoraj zdecydował się odpowiedzieć na silne spadki obserwowane na chińskim rynku akcji i obniżył stopy procentowe o 25 pb oraz obciął o 0,5% stopę rezerw obowiązkowych dla chińskich banków. Począwszy od rozpoczęcia cyklu luzowania polityki pieniężnej w Chinach jest już to piata obniżka kosztu pieniądza. Mając na uwadze pogors...

Strach przekroczył wczoraj granice mierzalności. Rynek opcji na S&P500 stał się przejściowo tak płytki, że obliczanie indeksu VIX cieszącego się mianem wskaźnika strachu zostało zawieszone. Z kolei małą głębokość rynku walutowego obrazują dynamiczne, skokowe tąpnięcia i wystrzały kursów. O ile nocny ruch USD/ZAR do 14,00 nie jest aż tak ba...

Zawirowania na światowych rynkach akcji i związany z tym wzrost awersji do ryzyka mają silny wpływ na sytuacje na rynku walutowym. Przede wszystkim uzasadnione obawy budzi kondycja chińskiej gospodarki oraz kontynuacja spadków na rynku surowców. Ludowy Bank Chin nie zdecydował się w ten weekend na dalszą stymulację gospodarki, co przełożyło si...

Opublikowane w dniu wczorajszym dane odnośnie inflacji CPI w USA nieco rozczarowały w ujęciu miesięcznym. Wskaźnik cen konsumentów wzrósł w lipcu o 0,1% m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 0,2% m/m. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to inflacja CPI przyśpieszyła do 0,2% z 0,1%, natomiast inflacja bazowa CPI ustabilizowała się na poziomie 1,8%. Dan...

Wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja zapisków z lipcowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Przede wszystkim istotne będzie to czy wśród członków FOMC utrzymał się nieco większy optymizm dotyczący kondycji amerykańskiego rynku pracy. W ostatnim komunikacie po decyzji można wyczytać, że członkowie Komitetu antycypują,...

Kolejne doniesienia z USA nie dają podstawy, by sądzić, że podwyżki stóp w USA zostaną oddalone. Dziś ważne odczyty z rynku domów, jutro CPI i minutes Fed. Powinny wesprzeć notowania dolara. Złoty mocny, może dziś lekko stracić. W perspektywie końca miesiąca będzie mocniejszy.   ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl