Komentarze walutowe

Podczas środowej sesji eurodolar bardzo mozolnie kontynuuje ruch wzrostowy. Wsparciem dla euro w dniu  wczorajszym był odczyt indeksu ZEW z Niemiec, który w kwietniu wzrósł do poziomu 11,2 pkt. z 4,3 pkt. w marcu wobec konsensusu rynkowego na poziomie 8 pkt. Z kolei dane amerykańskiego rynku nieruchomości okazały się słabsze niż oczekiwan...

Dzisiaj w nocy zostały opublikowane notatki z kwietniowego posiedzenia Banku Rezerw Australii. Z notatek wynika, że w dalszym ciągu RBA będą monitorowali napływające dane z australijskiej gospodarki, a w szczególności te dotyczące inflacji. Zwrócono uwagę, że aprecjacja dolara australijskiego w ostatnim czasie może ‘komplikować’ powrót do zrów...

Fiasko wysiłków na rzecz zamrożenia poziomu wydobycia wywołuje silne, kilkuprocentowe załamanie cen ropy i nadaje ton notowaniom na giełdach i rynku walutowym. Przypomnijmy, że długa pozycja spekulacyjna netto w notowaniach ropy przybierała ostatnio rekordowe, najwyższe w historii poziomy. Dlatego też rozczarowanie powinno wywołać głębsze i dł...

Bank Kanady zgodnie z konsensusem rynkowym utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym główna z nich wynosi nadal 0,5%.  W komunikacie po decyzji BoC nie znalazło się nic przełomowego.  Zwrócono uwagę na poprawę warunków finansowych ze względu na akomodacyjną politykę monetarną w większości gospodarek. Pomimo obserwowa...

We wtorek nastroje na rynkach zagranicznych pozostawały mieszane. Waluty rynków wschodzących pozostawały pod presją sprzedających, natomiast na wartości zyskiwały tzw. waluty surowcowe, co miało związek ze zwyżką cen surowców. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył w dniu wczorajszym prognozę światowego wzrostu gospodarczego do 3,2% w 2016 ro...

Dolar zbiera lanie na rynku walutowym, a wzrosty na rynku ropy pomagają w podtrzymaniu dobrych nastrojów na rynku akcji, choć startujący sezon wyników kwartalnych na Wall Street może być przeszkodą. Funt stawia dziś czoła danym o inflacji. Ponieważ na początku tygodnia danych jest jak na lekarstwo, przetasowania pozycji wyznaczają kierune...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl