Komentarze walutowe

Podczas piątkowej sesji uwaga rynków będzie koncentrowała się na wstępnym odczycie indeksu Uniwersytetu Michigan w czerwcu oraz na danych z kanadyjskiego rynku pracy. Po silnym wzroście wskaźnika nastrojów amerykańskich gospodarstw w maju konsensus rynkowy zakłada, że w czerwcu indeks Uniwersytetu Michigan obniży się do poziomu 94 pkt. z 94.7 ...

Decyzją Banku Rezerw Nowej Zelandii główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 2,25%. Dolar nowozelandzki umocnił się w reakcji na decyzje i bardziej jastrzębi komunikat ze strony RBNZ. Bank centralny antycypuje wzrost inflacji oraz że cel inflacyjny zostanie osiągnięty wcześniej niż prognozowano. W związku z powyższym RBNZ nie będz...

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej pod wodzą prezesa Marka Belki powinno przynieść kontynuację nastawienia “wait-and-see”. Stopa referencyjna zostanie utrzymana na 1,5 proc. przy praktycznie niezmienionym komunikacie. Naszym zdaniem niezagrożone jest utrzymanie stwierdzenia, że „w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom st...

Prezes Fed ocenia jako niepokojący ostatni raport z rynku pracy, co rynek odbiera jako oddalenie perspektywy podwyżki stóp procentowych i zwiększa apetyt na ryzyko. Złoty wyraźnie zyskuje i będzie dalej odzyskiwał straty.   ...

Wydarzeniem dnia w piątek była publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy. Dane rozczarowały i ostudziły oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w USA już w tym miesiącu. Przede wszystkim w maju w sektorze pozarolniczym przybyło tylko 38 tys. nowych etatów wobec oczekiwanego wzrostu zatrudnienia o 164 tys. Co więcej dane za kwiecień zos...

Wydarzeniem dzisiejszego dnia pozostaje decyzja Europejskiego Banku Centralnego w kwestii stóp procentowych oraz konferencja prasowa Mario Draghi’ego. Konsensus rynkowy zakłada, że zarówno główna stopa procentowa, jak i stopa depozytowa zostaną utrzymane odpowiednio na poziomie 0,0% i -0,4%. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami po przedstawi...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl