Komentarze walutowe

Rynek niepokojąco ignoruje to, co dzieje się na parze USD/CNY. Zły znak. Kurs chińskiej waluty spadł do najniższego poziomu od 2010 r. W ciągu ostatnich 5 miesięcy stracił więcej, niż podczas skokowej dewaluacji z sierpnia 2015 r. Zalecana wzmożona czujność. Rośnie prawdopodobieństwo nagłego wzrostu zmienności na rynkach. Trwające umocnienie z...

W dniu wczorajszym nastąpiła zdecydowana poprawa nastrojów. Rynki pozytywnie zareagowały na informacje o osiągnieciu porozumienia na temat ograniczenia produkcji przez OPEC , co przełożyło się także na wzrost wartości walut naftowych (CAD, NOK). Wsparciem dla bardziej ryzykownych aktywów okazały się nieco lepsze wstępne dane na temat zamówień ...

Podczas środowej sesji uwaga rynków w dalszym ciągu będzie koncentrowała się na wystąpieniach publicznych przedstawicieli Fed z tego względu, ze widać coraz większy podział wśród członków FOMC. W dniu dzisiejszym głos zabierze Yellen, Bullard, Evan i jastrzębia Loretta Mester, która opowiadała się za podwyżką stóp procentowych na wrześniowym p...

Największa od dwóch miesięcy wyprzedaż na Wall Street najbardziej przebija się w mediach, ale to gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych odegrał główną rolę w piątkowej zawierusze. Wciąż brak jednoznacznego winnego, ale konkluzją jest koniec wakacyjnego spokoju i martwej zmienności. Awersja do ryzyka przypomina o sobie, co m.in. nie ...

Podczas czwartkowej sesji uwaga rynków będzie koncentrowała się na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. O godzinie 13:45 zostanie opublikowane decyzja odnośnie stóp procentowych, gdzie nie oczekuje się zmian w poziomie kosztu pieniądza. Wobec obserwowanej stabilizacji na rynkach finansowych, a także mieszanych danych napływających z go...

Po poniedziałkowej stabilizacji, wtorek przyniósł powrót do spadków na indeksie dolarowym. Powodem silnej deprecjacji waluty amerykańskiej stał się słaby odczyt wskaźnika ISM dla sektora usługowego, który w sierpniu obniżył się do poziomu 51,4 pkt. z 55,5 pkt. plasując się na najniższym poziomie od 6 lat. W zestawieniu ze słabszym raportem z a...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl