Komentarze walutowe

Na początku bieżącego tygodnia utrzymuje się pozytywny klimat inwestycyjny i apetyt na bardziej ryzykowne aktywa. Z powodu braku istotniejszych publikacji makroekonomicznych gro uwagi koncentruje się na wystąpieniach przedstawicieli banków centralnych. W dniu wczorajszym Wiliam Dudley poparł kierunek obecnych działań Fed zmierzający do ...

Po serii istotnych publikacji danych makroekonomicznych w zeszłym tygodniu oraz decyzjach głównych banków centralnych odnośnie stóp procentowych bieżący tydzień pod względem publikacji wygląda dość słabo. Przede wszystkim w najbliższych dniach uwaga rynków będzie koncentrować się wokół wstępnych odczytó...

Wynik posiedzenia Fed, czyli konsekwentne utrzymanie poprzednich prognoz optymalnego poziomu stóp procentowych, przedstawienie szczegółów planowanego rozpoczęcia procesu ograniczania sumy bilansowej oraz bagatelizowanie przez Yellen słabości inflacji podczas konferencji prasowej umocnił dolara. Co więcej, jastrzębie stanow...

Środowa sesja przyniesie wiele ciekawych publikacji takich jak produkcja przemysłowa i zatrudnienie w strefie euro czy sprzedaż detaliczna i inflacja CPI w USA. Wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie natomiast decyzja FOMC odnośnie stóp procentowych, której będzie towarzyszyła publikacja najnowszych projekcji makroekonomicznych dot...

W przeddzień decyzji FOMC odnośnie stóp procentowych w USA sentyment do waluty amerykańskiej pozostaje mieszany. Eurodolar w dalszym ciągu oscyluje wokół poziomu 1,1200 w oczekiwaniu na jutrzejszy komunikat i najnowsze projekcje makroekonomiczne Fed. Dzisiaj z gospodarki amerykańskiej zostaną opublikowane dane dotyczące inflacji ...

Czwartkowa sesja obfituje w ważne wydarzenia gospodarcze i polityczne. Na pierwszy plan wysuwa się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym zostanie podjęta decyzja odnośnie parametrów polityki monetarnej i któremu będzie towarzyszyła konferencja prasowa Mario Draghi. Konsensus rynkowy zakłada, że stopy procentowe zostaną utrzyma...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl