Komentarze walutowe

Silna przecena złota oraz spadki cen ropy naftowej to warunki sprzyjające amerykańskiej walucie, która utrzymuje wobec euro najwyższą wartość od 2 miesięcy. W najbliższych dnia raczej wiele już nie zyska. Stabilniejszy handel na walutach po wyeliminowaniu negatywnego czynnika związanego z Grecją. Złoty nieznacznie słabszy. EUR/PLN z lekkim pot...

W minionym tygodniu uwagę inwestorów zwracała silna aprecjacja waluty amerykańskiej. Dolar zyskiwał na wartości na skutek wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA jeszcze w tym roku. W dalszym ciągu jednak pojawiające się dane z gospodarki amerykańskiej pozostają mieszane. Z jednej strony w piątek pozytywnie zaskoczyły dane z rynk...

Zgodnie z oczekiwaniami w Grecji przegłosowano pakiet reform oszczędnościowych, które stanowiły warunek do rozpoczęcia rozmów o trzecim programie pomocowym wartym nawet 86 mld euro. Kolejnym krokiem będzie akceptacja programu poprzez wszystkich członków strefy euro, co może potrwać jeszcze kilka tygodni. Na chwilę obecną w ramach finansowania ...

Nie najlepsze doniesienia z USA bez poważniejszego, negatywnego wpływu na wycenę dolara. Widać presję na utrzymywanie jego wysokiej wartości. Podwyżka stóp procentowych w USA oddalona poza wrzesień br. Jak odniesie się do tego J. Yellen. Przesłuchanie prezes Fed przed Izbą Reprezentantów dziś o 16.00 polskiego czasu. Złoty mocny i taki pozosta...

Początek tego tygodnia rozpoczął się od informacji, że udało się wypracować porozumienie miedzy Grecją i zagranicznymi pożyczkodawcami. W dalszej częsci dnia na rynek napływały szczegóły tego kompromisu i coraz więcej sceptycznych komentarzy, że będzie bardzo trudno wdrożyć w życie przyjęte ustalenia. Kolejnym krokiem będzie głosowanie w środę...

Wczoraj na rynek napłynęły zapiski z czerwcowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, które ujawniły, że gospodarka amerykańska rozwija się w kierunku sprzyjającym podwyżce stóp procentowych. Jednak w dalszym ciągu wielu członków Fed potrzebuje kolejnych informacji wskazujących, że wzrost gospodarczy przyśpiesza, kondycja na rynku...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl