Komentarze walutowe

Rosnące nadzieje na wzmożenie działań stymulujących aktywność w gospodarce Chin poprawiają nastroje na tamtejszych giełdach. W USA kolejny przedstawiciel Fed dostrzega potrzebę podwyższenia stóp procentowych przed końcem roku. Obie informacje są korzystne z punktu widzenia wzrostu apetytu na ryzyko i dalszej poprawy pozycji złotego wobec najwa...

Nadchodzący tydzień rozpocznie się spokojnie, ale już we wtorek na rynki trafią bardzo ważne dane z Chin, których gospodarka jest przedmiotem największych obaw. Dowiemy się jak we wrześniu radziła sobie w handlu zagranicznym. Od kilku miesięcy obserwowana jest silna spadkowa tendencja zarówno w eksporcie, jak i imporcie. W sierpniu eksport był...

W centrum zainteresowania pozostaje dzisiaj funt brytyjski, gdyż Bank Anglii będzie decydował o parametrach polityki monetarnej. W kwestii stóp procentowych nie powinno być niespodzianek. Konsensus rynkowy zakłada, że główna stopa procentowa zostanie utrzymana na poziomie 0,5%. Nie oczekuje się także zmiany wartości programu skupu aktywów. Dla...

Wtorkowy handel okazał się najboleśniejszy dla USD przy tonie nadawanym przez waluty surowcowe wsparte silnymi wzrostami ropy naftowej (+6 proc.) i mleka. Dziś nad ranem Bank Japonii utrzymał politykę pieniężną bez zmian, ale rynek nie rezygnuje z gołębich oczekiwań. Prezes NBP Belka uciął spekulacje, że cięcie stóp jest obecnie brane pod uwag...

Dziś w nocy Bank Rezerw Australii utrzymał główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 2,0%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi i na chwilę obecną wydaje się, że RBA nie zdecyduje się na dalszą obniżkę kosztu pieniądza w najbliższym czasie. W komunikacie zwrócono uwagę na słabszą kondycję gospodarki w Chinach i Azji Wschodniej...

Opublikowany w ten piątek raport z amerykańskiego rynku pracy istotnie zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA jeszcze w tym roku. Wrześniowe dane mocno rozczarowały, gdyż zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło zaledwie o 142 tys. wobec oczekiwanego wzrostu o 204 tys. ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl