Komentarze walutowe

Środowa sesji przebiegała dość stabilnie na głównych parach walutowych. Opublikowane dane odnośnie inflacji CPI w strefie euro były zgodne z oczekiwaniami. Zgodnie z opublikowaną wczoraj Beżową Księgą Fed w ostatnich tygodniach gospodarka amerykańska rozwijała się w umiarkowanym tempie. W większość okręgów pracodawcy wskazywali na rosnącą pres...

Po okresie świątecznym inwestorzy powoli będą wracać do handlu, co wpłynie także na zwiększenie płynności. Wczoraj normalny handel odbywał się już w Stanach Zjednoczonych, co przełożyło się także na większą zmienność. Opublikowane podczas poniedziałkowej sesji dane z gospodarki amerykańskiej były nieco słabsze niż oczekiwania rynkowe. Indeks N...

Czwartkowa sesja upływała pod znakiem utrzymującej się na rynkach niepewności, co ograniczało apetyt na bardziej ryzykowne aktywa. Indeks dolara powrócił wczoraj do zwyżki a eurodolar zniwelował prawie całość wcześniejszych wzrostów wywołanych słowami Trump’a, że dolar jest zbyt mocny a stopy procentowe w USA powinny pozostać niskie. Opublikow...

Indeks dolara korygował wczoraj ostatnie wzrosty a widniejąca w skali dziennej formacja gwiazdy wieczornej została potwierdzona kolejną świecą spadkową. Impulsem do większej deprecjacji waluty amerykańskiej stały się słowa Trumpa, który stwierdził, że dolar jest zbyt mocny i chciałby, aby stopy procentowe w USA pozostały na niskim poziomie. Eu...

Waluta amerykańska zyskuje na wartości na początku czwartkowej sesji. Indeks dolara oscyluje wokół 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Eurodolar ustanowił dziś nowe tygodniowe minimum, co było związane z lekko gołębimy wypowiedziami Mario Draghi’ego i Peter’a Praet’a. Zdaniem szefa Europejskiego Banku Centralnego nie ma potrzeby zmiany...

Rynek ze stoickim spokojem zareagował na ujawnienie afery przeciekowej i rezygnację członka Fed J. Lackera wskazując, że może nie być to nowe i odosobnione zjawisko. ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl