Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym

Wskaźnik makroekonomiczny informujący o nowo zatrudnionych osobach w sektorze pozarolniczym. W momencie kiedy jest odnotowywany znaczący wzrost wskaźnika, poprawia się sytuacja gospodarcza w kraju,...

Wskaźnik zaufania konsumentów

Wskaźnik polega na przeprowadzeniu w gospodarstwach domowych badania, w którym muszą zakwestionować własne zdanie na tle obecnej sytuacji gospodarczej, jak również wskazać prognozy na...

Producer Price Index

Wskaźnik inflacyjny PPI jest publikowany w drugiej połowie każdego miesiąca w Stanach Zjednoczonych o godzinie 14:30 czasu polskiego.Wskaźnik inflacyjny PPI mierzy średnią procentową zmianę...

Saldo obrotów bieżących

To przepływy towarowe między różnymi krajami. Saldo obrotów bieżących oblicza się na podstawie sumy kwot powstałych wyniku importu jak i eksportu. W sytuacji, kiedy...

Raport o zatrudnieniu

Jeden z przewodnich wskaźników makroekonomicznych, w szczególności dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Określa jaki procent obywateli jest bezrobotnych, informuje także o nowo zatrudnionych osobach w...

Consumer Price Index

Wskaźnik inflacyjny Consumer Price Index (CPI), który jest publikowany około 15 dnia każdego miesiąca o godzinie 14:30 czasu polskiego w Stanach Zjednoczonych.Wskaźnik CPI przedstawia...

Liczba zezwoleń na budowę

Comiesięczna publikacja, która informuje o liczbie wydanych zezwoleń na budowę oraz o liczbie rozpoczętych inwestycji budowlanych. Dodatkowo publikacja ukazuje liczbie ukończonych już inwestycji, które...

Bilans handlowy

To zestawienie koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, które zostały wyeksportowane bądź zaimportowane do kraju. Na podstawie zebranych informacji oblicza się bilans handlowy, który np....

Najpopularniejsze

Wiadomości z ostatniego tygodnia

Ciekawe artykuły ?
Bądź z nami na bieżąco zapisując się na nasz newsletter
Zapisz
Zapisz