Trend horyzantalny

Trend horyzontalny, jest również określany mianem trendu bocznego. Który w praktyce znaczy dokładnie to samo, co trend horyzontalny, z tym, że jest przybrany pod inną nazwą.Istnieje rzesza inwestorów, która twierdzi, że najlepszą sytuacją do zajmowania pozycji na rynku, jest właśnie trend horyzontalny. Ci inwestorzy bazując na podstawie, iż inwestują w instrumenty pochodne, gdyż wiadomo, że podczas trwania trendu horyzontalnego na rynku akcji jest bardzo trudno znaleźć spółkę, która przyniesie nam duży profit. Zajmowanie pozycji w ów trendzie jest niewątpliwie bardzo łatwo, gdyż linia wsparcia określa poziom do zajęcia długiej pozycji, a górna linia oporu określa poziom, gdzie należy zająć krótką pozycje na rynku.

Należy pamiętać, że czym dłużej kształtuje się trend horyzontalny, tym wybicie z ów trendu będzie bardziej obfite, co to znaczy? Oznacza to nic innego, że jeśli dojdzie do przebicia, któreś z kluczowych linii, to należy spodziewać się podążania w najbliższym czasie kursu instrumentu właśnie w tym kierunku. Nie zapominając, iż siła wybicia jest uzależniona od czasu trwania trendu horyzontalnego.

Tak wiec trend boczny możemy również wykorzystać w inny sposób, aniżeli zawierając pozycje na kluczowych poziomach wsparć i oporów. Można również zastosować zlecenie stop limit, by dzięki niemu ustalić powyżej linii oporu punkt wejścia obstawiając długą pozycję, lecz jednocześnie składając krótką pozycję pod linią kluczowego wsparcia. Dzięki czemu może być dobrze przygotowany na wybicie z trendu bocznego. Pamiętajmy o zastosowaniu zlecenia obronnego stop loss. Jest to nieodzowną rzeczą w procesie inwestycji na instrumentach pochodnych.


Dominik Michnikowski

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl