Okno

To formacje mówiąca o dalszej kontynuacji trendu. Okno, to nic innego, jak powstała luka między dwoma świecami. Skoro jest to formacja świecowa mówiąca o dalszej kontynuacji trendu, to okno hossy kształtuje się, wtedy, kiedy minimum świecy, znajduje się powyżej maksymalnego poziomu ceny poprzedniej. Okno bessy jest odwrotnością okna hossy, gdzie najwyższy poziom ceny świecy znajduje się poniżej minimum ceny poprzedniej. Na podstawie formacji okna można z łatwością wyznaczyć punkt, w którym to powstała korekta, zakończy swój żywot i kurs ponownie podąży zgodnie z trendem.


Formacje okien można przypiąć, jako poziom wsparcia w trendzie wzrostowym i jako poziom oporu w trendzie spadkowym. Gdyż tak naprawdę w dużej liczbie przypadków kurs po dotarciu na poziomy cenowe powstałych okien, zawraca. Mówi się, że kurs nie może przebić wcześniej powstałego okna. Otóż może, lecz musimy pamiętać, by zamknięcie świecy nastąpiło wewnątrz okna, bądź to, jeśli mowa o oknie hossy, aby zamknięcie nastąpiło powyżej okna, a kurs względem okna bessy zamkną się poniżej powstałej luki. Jednakże, co się stanie, jeśli kurs przebije poziom okna? Otóż nic, lecz ważne jest, aby zamknięcie świecy w szerszym horyzoncie czasowym nie nastąpiło po przebiciu okna. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, może oznaczać to dalszą kontynuację korekty.


Dominik Michnikowski

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl