Kliny

Kliny są bardzo pożądanymi formacjami wśród inwestorów, zważywszy na fakt, że pojawiają się w połowie trwania silnego impetu wzrostowego, bądź też spadkowego. Jednocześnie idealnie przedstawiają, wkrótce mającą nadejść sytuację.

Formacja klina, to sytuacja, kiedy to kurs znajduje się w konsolidacji, co w konsekwencji doprowadza, to do krótkoterminowej zmiany trendu. Tak, aby kurs mógłby wybić się z formacji i podążyć zgodnie obowiązującym trendem. Kliny kształtują się w średnim okresie czasu, począwszy od kilkunastu dni do nawet kilkudziesięciu.Wolumen w trakcie powstawiania flag powinien powoli maleć, lecz z chwilą przebicia kluczowej linii oporu bądź też wsparcia, naturalnie w zależności od obecnego trend, obroty powinny gwałtowanie rosnąć. Można by się zastanawiać, do jakiego punku po wybiciu z formacji powinien kształtować się impet wzrostowy, bądź też spadkowy. Otóż wszystko jest zależne od impetu, który to powstał przed samym rozpoczęciem kształtowania się klin-u. Oczekiwany ruch po wybiciu z formacji będzie idealny, co impet powstały przed rozpoczęciem kształtowania się klin-u.


Dominik Michnikowski

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl