Flagi

Flagi są bardzo pożądanymi formacjami wśród inwestorów, zważywszy na fakt, że pojawiają się w połowie trwania silnego impetu wzrostowego, bądź też spadkowego. Jednocześnie idealnie przedstawiają, wkrótce mającą nadejść sytuację.

Formacja flagi to sytuacja, kiedy to kurs znajduje się w konsolidacji, przez co formacja przybiera postać flagi na lekkim wietrze. Doprowadza to do krótkoterminowej zmiany trendu, jako chwilowe odreagowanie, tak by kurs mógłby wybić się z formacji i podążyć zgodnie obowiązującym trendem. Flagi kształtują się zasadniczo w bardzo krótkim czasie, począwszy od kilku dni do 3 tygodni, co jednocześnie ma wpływ na wielkość flagi.Wolumen w trakcie powstawiania flag powinien powoli maleć, lecz z chwilą przebicia kluczowej linii oporu bądź też wsparcia, naturalnie w zależności od obecnego trend, obroty powinny gwałtowanie rosnąć. Można by się zastanawiać, do jakiego punku po wybiciu z formacji powinien kształtować się impet wzrostowy, bądź też spadkowy. Otóż wszystko jest zależne od impetu, który to powstał przed samym rozpoczęciem kształtowania się flagi. Oczekiwany ruch po wybiciu z formacji będzie idealny, co impet powstały przed rozpoczęciem kształtowania się flagi.


Dominik Michnikowski

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl