Chorągiewki

Chorągiewki są bardzo pożądanymi formacjami wśród inwestorów, zważywszy na fakt, że pojawiają się w połowie trwania silnego impetu wzrostowego, bądź też spadkowego, a w dodatku okres kształtowania się owych formacji jest zasadniczo bardzo krótki. Jednocześnie idealnie przedstawiają, wkrótce mającą nadejść sytuację.

Można je przyrównać do formacji określaną mianem trójkąta równoramiennego, który wyglądem przypomina chorągiewkę. Jednakże okres kształtowania się chorągiewek jest znacznie krótszy, aniżeli trójkąta równoramiennego, co jednocześnie ma wpływ na wielkość chorągiewki, która jest znacznie mniejsza od trójkąta. Dodatkowo chorągiewki są formacjami obrazującą dalszą kontynuację trendu. 

Wolumen w trakcie powstawiania chorągiewek powinien powoli maleć, lecz z chwilą przebicia kluczowej linii oporu bądź też wsparcia, naturalnie zależności od obecnego trend, obroty powinny gwałtowanie rosnąć. Można by się zastanawiać, do jakiego punku po wybiciu z formacji powinien kształtować się impet wzrostowy, bądź też spadkowy. Otóż wszystko jest zależne od impetu, który to powstał przed samym rozpoczęciem kształtowania się chorągiewki. Oczekiwany ruch po wybiciu z formacji będzie idealny, co impet powstały przed rozpoczęciem kształtowania się chorągiewki.


Dominik Michnikowski

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl