Szybki uścisk dłoni

Główną cechą charakterystyczną ludzi utożsamiających się w początkowej fazie spotkania szybkim, a zarazem energicznym uściskiem dłoni jest chęć zrealizowania wszystkich postawionych przez siebie celów. W konsekwencji osoby docelowe o których mowa nie dopuszczają myśli, aby bieg wydarzeń był inny, aniżeli został on przez nich samym opracowany. Niestety nikt nie jest idealny dlatego też osoby, które cechują się powyższym opisanym uściskiem dłoni mają skłonność do niekontrolowanych zachowań, związanych z nie kontrolowaniem własnych emocji wszelaki sposób. Dlatego na tej podstawie należy być wyrozumiałym w stosunku do tych osób, a w szczególności do ich zachowań poprzedzonych emocjami.

Na szczęście wbrew jakichkolwiek pozorom są to dobroduszni ludzie, którzy przez swoje wrażliwe serce zawsze jeśli naturalnie tylko to możliwe pomogą drugiemu człowiekowi. Bardzo istotny jest fakt, iż na co dzień towarzyszy im szczery uśmiech, kierowany do drugiego człowieka, co bezprecedensowo stwarza, że są to osoby miłe, a zarazem sympatyczne. Warto również oddać, iż są lojalnymi partnerami w biznesie, którzy brzydzą się jakichkolwiek nieuczciwych zagrań, a jednocześnie należy podkreślić, że towarzyszy im szczerość bez granic.


Dominik Michnikowski


 

 

50

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl