Przywitanie oburącz

Syndrom uścisku dłoni oburącz bezapelacyjnie świadczy o zmożonej serdeczności, która wydawałaby się bezpodstawnie wypływa z serca retora względem osoby docelowej. Mianowicie spójrzmy prawdzie w oczy, że większości przypadków owe przywitanie jest ukazywane wyłącznie pod publikę w szczególności w sferze politycznej. Z kolei jeśli mowa o stosunkach służbowych, również znamiona gestu obrazują pewną zależność. Otóż niejednokrotnie owa sytuacja ukazywana jest przez osoby wyższe w hierarchii zawodowej, względem osób niżej usytuowanych.

Tak więc osoby, które witają się w taki sposób podkreślają wartość, a jednocześnie doniosłość swojej osoby. Jednocześnie obrazują swoją doniosłość i wpływy, które rzekomo posiadają. Naturalnym elementem jest fakt, iż przez pryzmat wyżej opisanego przywitania następuje ukazanie względem osoby witanej szacunku, ale wyłącznie wówczas, kiedy w przywitaniu nie są zawarte jakiekolwiek podteksty. Potwierdzeniem takiego przywitania powinien być lekki ukłon osoby, która w znamiona ukazania osobie docelowej szacunku wita ją dwiema dłońmi.


Dominik Michnikowski


 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl