Okrągły stół

Na ogół myśli się, że wszyscy Ci, którzy zasiadają przy okrągłym stole są równi i odgrywają tą samą rolę. A jednocześnie sądzi się, iż owe spotkanie, które przebiega przy okrągłym stole nie jest przypieczętowane jakimkolwiek podtekstem. Jednakże trzeba rozwiać wszelakie wątpliwości i stanowczo należy stwierdzić, że każdy siłą rzeczy, odgrywa zupełnie inną rolę.

Mianowicie wbrew pozorom osoba najsilniejsza w grupie, która posiada największa władzę w większości przypadku będzie zasiadać w miejscu, które jest jak najdalej usytuowane od drzwi frontowych, tak więc posłużywszy się wskazówkami zegara, ów szef, czyli osoba, która jest najważniejsza z pośród całej grupy społecznej zasiadać będzie w punkcie, gdzie wskazówki zegara będą ukazywały godzinę dwunastą. Dodatkowo będzie miał obok siebie dwie osoby, które siłą rzeczy będą niżej usytuowane od niego, lecz będą go wspierać i zgadza się z jego słowami. Z kolei nie sposób ominąć faktu, iż adiutant zasiadający po prawej stronie szefa, na godzinie jedenastej, jest nieco ważniejszy niż osoba zasiadająca po lewej stronie szefa na godzinie pierwszej. Przy czym stanowią silą grupę, która odgrywa kluczową rolę.

Obok obydwu adiutantów zasiadają osoby, które tworzą strefę neutralną. Prawda jest mianowicie taka, że osoby z tej grupy nie mają zbyt dużego wpływu na losy toczących się negocjacji, czy obrad, zważywszy na fakt, iż są osobami postronnymi i ich słowa zostaną zazwyczaj wyparte przez osoby silniejsze, które odgrywają kluczową rolę. Co w konsekwencji przejawia się tym, iż ich pole działania opiera się na przyznaniu poparcia, któreś ze stron. I uważa się, że owe osoby są usytuowane względem wskazówek zegara na godzinie, drugiej, trzeciej, czwartej, ósmej, dziewiątek oraz dziesiątej. Lecz najbardziej cichymi ludźmi podczas rozmów przy okrągłym stole, są osoby, które zajmują pozycję na godzinie trzeciej i dziewiątej.

W konsekwencji dochodzimy do strony południowej owego stołu, do osób, które siłą rzeczy zajmują pozycję siedzącą najbliżej drzwi frontowych. Mowa tu o osobach, które są usytuowane względem zegara na godzinie piątej, szóstej i siódmej. Są to osoby, które tworzą strefę opozycji, która jest grupą docelową szefa, gdyż właśnie szef kieruje do nich najwięcej słów. Z kolei tak jak to było w przypadku strefy władzy, tak również i w sferze opozycji występuje najważniejsza osoba, która zasiada na godzinie szóstej. I w tym przypadku osoba najważniejsza ze strony opozycji, również posiada dwóch najistotniejszych członków, którzy zajmują pozycję po obu stronach, osoby najważniejszej w sferze opozycji.

Niestety w takiej rozmowie bardzo często dochodzi do podniesienia tonu, nie tylko na wzgląd odmiennych nacji, lecz przez pryzmat odległości, która powstała wyniku utworzenia się dwóch stron po obu stronach stołu.


Dominik Michnikowski


 

 

50

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl