Gestykulacja

Gestykulacja jest nieodłącznym czynnikiem towarzyszącym w życiu społecznym każdego dnia. Towarzyszy podczas wszelakich spotkań, prywatnych jak również i biznesowych. Dodatkowo jest zainicjowany niekiedy poprzez osoby występujące publicznie. Jednakże zastanówmy się, czy syndrom gestykulacji przez pryzmat wystąpień publicznych jest wskazany, a może odgrywa negatywne oddziaływanie?

Jednym z wielu założeń prowadzenia szkoleń, jest nie tylko kwestia związana z prawidłowym przedstawieniem problematyki i debatowania na jej temat, lecz wśród dobrych szkoleniowców nieodpartą kwestią jest fakt, aby pośród wielu, aczkolwiek wszystkich uczestników szkolenia wzbudzić zaufanie względem własnej osoby, a jednocześnie względem tematu, który jest przez nich prowadzony.

W tym też celu prowadzone są wszelakie sposoby podburzenia tłumu, mające z góry narzucony efekt końcowy. Jednakże odpowiadając na powyższe pytanie można z całą stanowczością stwierdzić, a jednocześnie udowodnić, że gestykulacja odgrywa pozytywne oddziaływanie na przebieg szkolenia, bądź też innego wystąpienia publicznego. Z kolei przyjmowana jest odgórna zasada związana z stosowania gestykulacji.

Mianowicie uważa się, że gestykulacji muszą wystrzegać się osoby, którym to zbyt dobrze nie wychodzi, z tego tytułu, iż gestykulacja tak naprawdę znamionuje niewerbalną mowę ciała. W konsekwencji osoby, które potrafią prawidłowo odczytywać znamię zauważonych gestów, wykonywanych przez prowadzących mogą niekorzystnie wpłynąć na wizerunek osoby, która dopuściła się owego gestu. Dodatkowo takie osoby będą owe gesty wykonywać bardzo sztywno, co dotkliwie będzie odbierać Im profesjonalizm.

Na tej podstawie pamiętajmy, aby każdy wykonany gest był wykonany pewnie, a jednocześnie płynnie, dodatkowo pamiętając, aby zainicjowany gest był spójny z wymienionymi przez nasz słowami. Dlatego też prawidłowe wykonywane gestów z uwarunkowaniem wypisanymi powyżej uznawana jest za sztukę. Z kolei naukowo zostało udokumentowana kwestia związana z stosowania prawidłowej gestykulacji podczas wystąpienia publicznego. I wyniki badań bezapelacyjnie obrazują fakt, mówiący o tym, iż wszelakie szkolenia, które są prowadzone przez osoby stosujące prawidłową gestykulację, są lepiej odpierani, a jednocześnie wzbudzają większe zaufanie względem osób uczestniczących na owych szkoleniu, bądź też na każdym innym wystąpieniu publicznym.

Jednakże badanie również wykazało, że przy wystąpieniu publicznym, przy którym gestykulacja występuje w pojedynczych przypadkach, bądź też nie występuje wcale stopień wiarygodności względem prezentowanej treści i prowadzącego gwałtownie spada, a niżeli w przypadku, który został zaprezentowany powyżej.

Zatem siłą rzeczy na wzgląd wykazanych badań należy najusilniej, naturalnie, jeśli jest to możliwe, stosować gestykulację podczas wystąpień publicznych, w głównej mierze na wzgląd zwiększenia zaufania i wiarygodności względem osoby prowadzącej szkolenie, jak i na wzgląd prezentowanej treści. W ten sposób można przedstawić siebie, a jednocześnie instytucję, którą reprezentujemy, iż jest przedsiębiorstwem o wysokiej klasie i profesjonaliźmie.


Dominik Michnikowski

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl