Windykacja – co należy zrobić, aby była skuteczna?

0
168

Windykacja jest procesem wyjątkowo skomplikowanym, który wiąże się z podjęciem konkretnego działania w celu odzyskania danej należności od dłużnika. Obejmuje czynności prawne, procesowe oraz faktyczne. Wszystkie mają na celu jedno – uzyskanie należności od osoby zadłużonej. Sposób, w jaki prowadzona jest windykacja zależy od poszczególnych aspektów. Jak zatem dokładnie wygląda postępowanie?

Cały proces obejmuje kilka etapów. Do pierwszego z nich należy postępowanie polubowne, które polega na wysyłaniu monitów, windykacji telefonicznej lub innych form wezwania do zapłaty.  Bardzo często zdarza się, że to właśnie już na tym etapie udaje się uzyskać zobowiązanie od osoby zadłużonej do spłaty długu w ściśle określonym terminie. Wówczas zostaje podpisana ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w której zawarte są zarówno uznanie zadłużenia, jak i zobowiązanie wobec dłużnika do zwrotu danej sumy wierzycielowi.

 W przypadku, gdy osoba zadłużona nie spłaci swojego długu w ustalonym w umowie terminie, a zobowiązanie jest ciągle aktualne, windykacja jest prowadzona drogą sądową. Postępowanie sądowe sprowadza się do otrzymania nakazu zapłaty, który będzie stanowił niezbędną podstawę dla wierzyciela ubiegającego się o zwrot należności. Może być on również wzbogacony o klauzulę wykonalności. W takim wypadku staje się on jednocześnie tytułem wykonawczym, który jest z kolei podstawą do wykonania egzekucji komorniczej.
 Postępowanie klauzulowe stanowi kolejny etap, który odbywa się po złożeniu specjalnego wniosku przez wierzyciela. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności zwykle dochodzi do następnego, ostatecznego kroku, a więc rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Polega ono na złożeniu wniosku przez komornika o wszczęcie egzekucji. Takie podanie musi zawierać opis działań, które zostaną podjęte przez komornika w celu egzekucji wierzytelności.
Warto wiedzieć, iż w obecnych czasach istnieją profesjonalne firmy windykacyjne, które przeprowadzają windykację we właściwy sposób. Jest to zwykle niezwykle efektywne, dzięki czemu udaje się odzyskać od dłużnika zwrot całej należnej sumy. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na wynajem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej w celu odzyskania należności i szybkiego rozwiązania kłopotliwej sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here