Prawo - Informacje prawne

W toku postępowania karnego nie zawsze ustalenie winy oskarżonego skutkuje wydaniem wyroku skazującego. Polski kodeks karny dopuszcza możliwość zakończenia postępowania karnego z odstąpieniem od skazania oskarżonego nawet jeśli jego wina jest bezsprzeczna. Kiedy i w jakich przypadkach stosuje się warunkowe umorzenie postępowania karnego? &nbs...

Ochronę praw autora do dysponowania utworem zapewnia ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyjaśniono w niej, na jakiej podstawie i w jakim zakresie utwór może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Jednocześnie w rozdziale 14 wymienionej ustawy wskazano działania uznane za łamanie praw autorskich i pr...

Mikroprzedsiębiorcy, których liczebność jest szacowana na 96% wszystkich polskich firm, od 1 stycznia 2018 roku będą objęci obowiązkiem comiesięcznego udostępniania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to wstęp do utworzenia Centralnego Rejestru Faktur, za pośrednictwem którego podatnicy będą mogli sprawdzić...

Jednym z zasadniczych elementów reformy wymiaru sprawiedliwości było wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie majątków sprawcom przestępstw, czyli przepisów o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Opozycja konsekwentnie sprzeciwiała się wprowadzeniu tej instytucji do polskiego porządku prawnego. Pomimo głośnych pr...

Księgowość i obsługa prawna firmy powierzona zewnętrznej kancelarii, świadczącej usługi dla przedsiębiorstwa bądź spółki na podstawie umowy o stałej współpracy, to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców - nie tylko w Polsce. Nierzadko jest to konieczne - każda firma, do sprawnego działania, potrzebuje k...

Adwokat jest jednym z najstarszych zawodów świata. ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl