Dla kogo najem instytucjonalny?      
19-09-2017 13:04

Bezpiecznie i wygodnie. Tak ma być w najmie instytucjonalnym. Nowe regulacje już obowiązują. Ustawa o najmie instytucjonalnym weszła w życie 11 września br. Przepisy regulują zasady funkcjonowania najmu w oparciu o prowadzoną w tym zakresie działalność gospodarczą. Dzięki przepisom, jakie znalazły się w dokumencie, zmniejszyć ma się ryzyko związane z udostępnianiem lokalu na wynajem. Najemca z kolei nie będzie musiał za każdym razem podawać adresu, jaki będzie zamieszkiwał, gdy umowa straci ważność.

Na różnice pomiędzy tradycyjnym a instytucjonalnym najmem wskazał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk w wywiadzie udzielonym dla Rzeczpospolitej. Zgodnie z jego wypowiedzią umowy zawierane w ramach najmu instytucjonalnego mają być zawiązywane na określony czas. Co ważne, po 10 latach umowa nie będzie przechodziła na czas nieokreślony, a maksymalny okres obowiązywania dokumentu nie może przekroczyć 15 lat.

Najważniejsze jest jednak to, że usługi najmu instytucjonalny mogą świadczyć jedynie firmy o takim profilu działalności, podczas gdy najem okazjonalny może prowadzić każda osoba, dysponująca mieszaniem. W przypadku mieszkań z publicznego zasobu – tak socjalnych, jak i komunalnych, wynajmowanie lokali ma prosperować na zasadach ogólnych. Wyklucza to zatem możliwość prowadzenia w tym zakresie zarówno najmu okazjonalnego, jak i instytucjonalnego.

Źródło:krn.pl

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie opublikowany po akceptacji przez moderatora

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl