Prawo - Informacje prawne

Możliwa jest upadłość częściej niż raz na 10 lat. Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym, pomimo iż przeprowadzono likwidację majątku dłużnika. Ustawodawca wprowadził jednak reguły, które mają zabezpi...

Klub Kukiz’15 ogłosił projekt nowelizacji prawa budowlanego, która zakłada uproszczeniu i skrócenie z 65 do 21 dni procedury zgłaszania budowy jednorodzinnych budynków mieszkalnych i likwidacji urzędowego pozwolenia na budowę. Po jej wprowadzeniu wystarczyłoby bowiem jedynie zgłoszenie faktu budowy, bez konieczności oczekiwania na zgodę urzędn...

W czasie rozwodu walczy się o wszystko. O wyłączną winę, o majątek i dzieci. Często, jedna ze stron przedstawia dowód winy współmałżonka w postaci wywiadu detektywistycznego, który zawiera obciążające informacje o niewierności. Często jednak sąd oddalił tego rodzaju dowód. Dlaczego? ...

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Skargi dotyczące wydawanych interpretacji będą mogły być wnoszone bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie ekspertów jest to niewątpliwie korzystna dla podatników zmiana, która skraca cały proces odwoławczy. ...

Wraz z początkiem czerwca ogłoszenia dotyczące pracy sezonowej zaczynają pojawiać się praktycznie wszędzie. Najczęściej dotyczą one pracy w takich branżach jak: zakwaterowanie, gastronomia oraz rolnictwo. Biorąc pod uwagę krótki okres zatrudnienia, następuje ono najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy to oznacza, że sezonowi pracują...

Po wprowadzonych w latach 2015 i 2016 zmianach w procedurze upadłościowej, upadłość może być i jest w praktyce traktowana nie tylko jako droga do zaspokojenia wierzycieli, ale także jako szansa dla dłużników na wydobycie się ze spirali zadłużenia. Funkcja oddłużeniowa postępowania upadłościowego szczególnie akcentowana jest w przypadku tzw. up...

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl