Prawo - Informacje prawne

Prokuratura musi mieć możliwość szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda. Dlatego sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej. To cel nowelizacji Kodeksu...

Jutro (12 sierpnia 2017 r.) wchodzą w życie przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która była przedmiotem inicjatywy poselskiej. Polacy muszą odzyskać zaufanie do sądów, muszą mieć gwarancje, że idą tam po sprawiedliwość, a procesy nie będą się ciągną latami. Podstawowym celem nowych regulacji jest zat...

Uchwalenie wszystkich trzech ustaw proponowanych ostatnio przez rząd, mogłoby mieć znaczne skutki dla gospodarki. Chodzi o zwiększenie niepewności w systemie prawnym, co znalazłoby przełożenie w podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. ...

Niezaspokojenie wierzyciela najczęściej popełnianym przestępstwem. Członkowie zarządu za naruszenie prawa czy niedopełnienie ciążących na nich obowiązków mogą być narażeni na wysokie grzywny, czy nawet karę pozbawienia wolności. Na członkach zarządu ciąży zarówno odpowiedzialność majątkowa (cywilnoprawna), jak i karna. Najczęście...

Prezydent RP Andrzej Duda wetując ustawę o KRS oraz ustawę o SN nie zatrzymał całkowicie reformy sądownictwa w Polsce. Zdecydował się na podpisanie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, która wejdzie w życie już w połowie sierpnia. Ustawa wprowadza wiele słusznych uregulowań, jednakże część jej przepisów może bud...

W poniedziałek o godz. 11. odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z  Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. ...

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl