Daniela Kaczmarek - Psychologia

Sen to stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego. Czasami wydaje nam się, że poświęcenie jednej trzeciej życia na spanie to strata czasu, jednak sen jest niezbędny organizmowi, aby prawidłowo funkcjonował. Zapotrzebowanie na sen zależy od indywidualnych potrzeb i zmienia się wraz z wiekiem, a czynnikami wpływającymi na zapotrzebowanie moż...

Normalność zakłada, że dopóki jesteśmy tacy jak większość to jesteśmy akceptowani czyli nie uważani za nienormalnych. Większość z nas rozumie dlaczego nasz organizm np. z powodu wirusa grypy czasami nieprawidłowo funkcjonuje. Jednak trudniej jest nam zrozumieć dlaczego nasz umysł funkcjonuje nieprawidłowo. Istnieje różnica pomiędzy pojęciem ch...

Do debaty i dyskusji należy przygotować się tak starannie jak do prezentacji czy referowania. Najważniejsze jest, aby określić własne stanowisko wobec przedstawianego problemu,  przygotować argumenty i zastanowić się jakimi argumentami mogą posłużyć się nasi przeciwnicy. Będąc w trakcie dyskusji powinniśmy posługiwać się argumentami, któr...

Na początku należy zaznaczyć, że poprawna komunikacja jest kluczem do sukcesu, ponieważ powodzenie osobiste i zawodowe zależy przede wszystkim od tego jak potrafimy się komunikować z innymi ludźmi.  Umiejętności interpersonalne są bardzo ważne w biznesie gdyż nasi odbiorcy czerpią informacje o nas z naszych wypowiedzi. W tym przypadku war...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl