Organ ochrony konkurencji

Jest on głównym organem zajmującym się ochroną interesów i praw konsumentów. Kontrole nad nim sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zadania urzędu są wykonywane za pośrednictwem urzędu centralnego znajdującego się w Warszawie oraz dziewięciu oddziałów, których działania mają zakres lokalny, czyli obejmują one teren wyznaczonych im województw.

Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umożliwiają:

- wydawanie orzeczeń oraz decyzji administracyjnych związanych z działaniami ograniczającymi konkurencję oraz zagrażającymi interesom konsumentów. Pozwala to na przeciwdziałanie antykonkurencyjnym zachowaniom przedsiębiorstw ze szkodą dla konsumentów.

- postępowania procesowe wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Umożliwia to prowadzenie działań przeciwko przedsiębiorcom, którzy dopuścili się prowadzenia nieuczciwej konkurencji.

- posiada on także prawo zlecenia wyspecjalizowanym jednostką lub organom kontroli państwowej przeprowadzenia badań dotyczących przestrzegania praw konsumenta. Tego typu działanie podejmowane jest głównie w przypadku otrzymania skarg przez konsumentów dotyczących nadużyć oraz oszustw wpływających na interesy konsumentów.


Paweł Kaczmarek

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl