Badanie syndykatowe

To jedyne badanie, które jest przeprowadzane wyłącznie wyniku inicjatywy przez firmę badawczą i wszystkie opracowania stanowią jej własność. Firmy decydują się na zbadanie oraz opracowanie konkretnych zagadnień na jej wyłączny koszt.

Następnie udostępniają odpłatnie wszystkim zainteresowanym dostęp do opracowanych treści. Niestety przedsiębiorstwo bierze na siebie ryzyko związane z nierentownością przedsięwzięcia, na wzgląd zdobycia niewystarczającej liczby klientów. Ceny tych badań są znacznie niższe, aniżeli w przypadku badań pierwotnych, które są przeprowadzane na wyłączność klienta, przez co są bardziej dostępne firmom o mniejszych zasobach finansowych.

Badania syndykatowe koncentrują się na jasno określonym problemie, który występuje w określonej branży oraz w konkretnej dziedzinie gospodarki. W zależności od firmy badawczej, badania są przeprowadzane cyklicznie, bądź okresowo. Na życzenie kilku klientów, którzy działają w jednym imieniu istnieje możliwość przeprowadzenia badania syndykatowego z określonym przez nich zagadnieniem.


Dominik Michnikowski

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl