W jakim celu stosujemy badania marketingowe?

Badania marketingowe można stosować z każdą chwilą, kiedy chcemy pozyskać szerokie informacje na temat opinii konsumentów na tle poszczególnych produktów bądź usług.

Na przykład badanie Ad Hoc możemy stosować przed wprowadzeniem nowego towaru na rynek. Między innymi w celu określenia oczekiwań potencjalnych konsumentów np. na wizerunek opakowania, czy też jak najlepszego zareklamowania konkretnego produktu, bądź usługi. Na tej podstawie zbierane są informacje, opinie, przemyślenia respondentów w celu późniejszego ich wdrożenia. Firmy decydujące się na badania marketingowe zdają sobie sprawę, że najistotniejszym czynnikiem na proces tworzenia produktu jest właśnie sam klient. Bo to on będzie decydować czy dokona zakupu tego produktu.

Badania marketingowe stosujmy również kiedy chcemy wprowadzić nowy produkt na rynek, bądź też usługę. Wówczas musimy jasno sprecyzować po jakiej cenie będziemy sprzedawać produkty, czy też świadczyć usługi na rynku. W związku z tym wykorzystuje się badanie cenowe, które ma za zadanie określić poziom równowagi cenowej. Tak aby konsument był gotów po określonej cenie nabyć produkt, a producent był skłonny po tej cenie go sprzedać.

Badanie cenowe można również przeprowadzić podczas żywota produktu na rynku, aby określić, czy aby na pewno obecny pułap cenowy generuje najwyższy możliwy dochód dla przedsiębiorcy. Ponieważ może się okazać, iż z chwilą obniżenia ceny produktu o kilka procent diametralnie wzrośnie popyt i może mieć to swoje odzwierciedlenie podczas zbliżającego, bądź trwającego na rynku kryzysu.

Badania możemy również przeprowadzić z chwilą kiedy chcemy sprawdzić jak oceniane są produkty, usługi naszej firmy przez konsumentów np. względem produktów, bądź usług innej konkurencyjnej firmy. W tym celu wykorzystuje się badanie marki.

Dodatkowo badaniu podlega również rozpoznawalność danej marki. Przez przypisanie poszczególnych produktów konkretnej marce. Badane jest jak konsument ocenia daną markę i czy na wzgląd zakupu jednego z produktów ponownie sięgnie po ten sam produkt danej marki. Brana pod uwagę jest również opinia konsumenta na tle jakości produktów, ponieważ jak wiadomo opinia w stosunku do jakości produktu rzutuje na całokształt spostrzegania danej marki.

Bardzo specyficznym rodzajem badania jest badanie Business to Business w którym respondentami są firmy, a w szczególności kadra kierownicza. Badanie B2B stosuje się na wzgląd uzyskania informacji na tle zadowolenia klientów instytucjonalnych oraz biznesowych. Także w przypadku kiedy klient chce poznać wymagania oraz oczekiwania konsumentów wraz z ich opiniami oraz uwagami. Jak również w rozumieniu, kiedy zleceniodawca chce określić poziom konkurencji w określonej branży.


Dominik Michnikowski

 

 

50

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl