Ten wątek stworzyliśmy specjalnie dla osób, które podjęły już decyzję o skorzystaniu z leasingu. Chcemy tym osobom naświetlić, jaką dokumentację w większym lub mniejszym stopniu będą musiały skompletować. Zaznaczamy, że nie każda firma będzie żądała dokładnie takiego zestawu dokumentów, jednak powinien on być bardzo zbliżony.

1. Osoba cywilna prowadząca działalność gospodarczą:


- NIP

- REGON

- dowód osobisty

- bankowa karta wzorów podpisów

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (takowe zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc)

- deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

2. Spółdzielnie:


- odpis z rejestru spółdzielni (ważny 3 miesiące)

- NIP

- REGON

- statut spółdzielni

- bankowa karta wzorów podpisów

- dowody osobiste osób upoważnionych do reprezentowania spółki

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

- deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

3. Spółki kapitałowe:

- wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)

- NIP

- REGON

- bankowa karta wzorów podpisów

- dowody osobiste osób upoważnionych do reprezentowania spółki

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

- deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

- w przypadku gdy wartość przedmiotu leasingu przekracza wartość udziałów/akcji wymagane jest poręczenie osobiste
osób upoważnionych do reprezentowania spółki gdy całkowita wartość brutto zobowiązań z umowy leasingu przekracza dwukrotnie wartość udziałów/akcji

- wymagane jest potwierdzenie notarialne uchwała wspólników udzielająca zgody reprezentantom spółki na zawarcie umowy leasingu chyba że umowa spółki zawiera klauzulę upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązań w odpowiedniej wysokości

4. Spółka cywilna:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników

- NIP

- REGON

- umowa spółki

- dowody osobiste wspólników

- bankowa karta wzorów podpisów

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

- deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc

5. Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna:


- wypis z RHB lub KRS (ważny 3 miesiące)

- NIP

- REGON

- umowa spółki

- bankowa karta wzorów podpisów

- dowody osobiste wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (ważne 1 miesiąc)

- deklaracja podatku dochodowego za poprzedni rok i ostatni miesiąc


Andrzej Miśko

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl