Środek trwały

Środek trwały - Jest to przedmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa spełniający odpowiednie wymaganie dotyczące czasu użytkowania (powyżej jednego roku) oraz jego wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną przez Radę Ministrów (3500 PLN - jest to kwota netto).

Do środków trwałych można zaliczyć w szczególności: nieruchomości (budynki, grunty oraz przedmioty będące odrębną własnością przedsiębiorstwa, takie jak na przykład: lokale, czy też inne budowle), w ich skład wchodzą także maszyny i urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy oraz obce środki trwałe użytkowane na podstawie najmu, dzierżawy, czy też innej umowy o podobnych charakterze.

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl