Dla kogo leasing?

0
289

Moglibyśmy powiedzieć, że leasing jest dla wszystkich, którzy szukają sposobu na sfinansowanie środków trwałych. Kończąc jednak na tym zdaniu pominelibyśmy wiele ważnych kwestii.

Niektórzy dobitnie przekonali się jak trudno uzyskać kredyt inwestycyjny w banku, ale nie należy się załamywać, gdyż z pomocą przychodzą nam firmy leasingowe. Rozróżniamy dwa główne rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny.

1. Finansowy – przeznaczony głównie dla „większych” przedsiębiorstw, w tym wypadku dobro trwałe (środek trwały), które postanowimy wziąć w leasing zostanie wpisane do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, czego następstwem będzie możliwość odpisywania amortyzacji od podstawy opodatkowania. Kolejnym profitem płynącym z wyboru takiego rodzaju leasingu jest pomniejszenie VAT-u, który leasingobiorca będzie musiał oddawać co miesiąc fiskusowi o kwotę VAT-u odnoszącego się do raty leasingowej.

2. Operacyjny – przeznaczony głównie dla „małych” przedsiebiorstw. W tym przypadku dobro wzięte w leasing nie zostanie uiszczone w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, natomiast tak jak to ma miejsce w leasingu finansowym VAT zostanie pomniejszony o VAT związany z odprowadzanych co miesiąc rat leasingowych.

Upraszczając cały ten wywód możemy dojść do wniosku, iż leasing jest bardzo podobny do dzierżawy. Firma leasingowa kupuje dany środek trwały, który zostaje przekazany w użytkowanie leasingobiorcy, właścicielem tego dobra jest jednak nadal leasingodawca. Dane dobro zaczyna w pełni należeć do leasingobiorcy, kiedy wpłaci on wszystkie wymagane w umowie raty i zapłaci opłatę końcową.

Wszystko co jest wyżej zawarte w tekście jest klarownym odzwierciedleniem leasingu, może jednak wysnuć błędny wniosek mówiący, ze leasing jest dla absolutnie każdego. Niestety, ku zgrozie wielu osób, nie. W większości przypadków, aby skorzystać z leasingu należy prowadzić działalność przynajmniej od pół roku. Warto też dodać iż uwzględniając polskie przepisy odnoszące się do podatków, korzystanie z leasingu nie opłaca się osobom, którym działalność nie przynosi jeszcze dochodów, które korzystają z ryczałtu ewidencyjnego i karty podatkowej, osobom nie odprowadzającym VAT-u oraz osobom rozliczającym się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Andrzej Miśko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here