Jaki podatek względem form organizacyjnych

Każde przedsiębiorstwo, funkcjonujące na terenie polski musi być opodatkowane na jednej z czterech form opodatkowania. Mamy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach:

1. Karty podatkowej;

2. Ryczałtu;

3. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

4. Pełnej księgowości.

Jednakże siłą rzeczy na wzgląd formy organizacyjnej przedsiębiorstwa mają ściśle ustalone procedury, które odgórnie narzucają formę opodatkowania dla przedsiębiorcy.

Karta podatkowa dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych, prowadzących w głównej mierze drobne podmioty gospodarcze, których to zakres funkcjonowania obejmuje stosunkowo niewielki zakres terytorialny. Jest szeroko stosowana względem osób samo zatrudnionych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Z kolei ryczałt ewidencjonowany jest dostępny również wyłącznie dla osób fizycznych, które prowadzą spółkę cywilną, jawną, bądź sami prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Aczkolwiek dopuszcza się stosowanie ryczałtu przez spółki partnerskie, jednakże wspólnikami mogą być wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Jednakże takowym ograniczeniem jest fakt, związany z rocznym przychodem, który po przeliczeniu na złotówki, nie może przekroczyć kwoty 150 000 euro netto. W przeciwnym wypadku, kiedy podmiot gospodarczy przewyższy owy próg, jest zobowiązane z chwilą rozpoczęcia nowego roku podatkowego zmienić dotychczasową formę opodatkowania na zasady ogólne.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które prowadzą spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, bądź sami prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Szacunkowo przewidują, iż przez pryzmat funkcjonowania działalności gospodarczej, ich roczne przychody nie przekroczą sumy 800 000 euro netto. Z kolei, jeśli przekroczą owy próg siłą prawa zobowiązani są do przejścia na pełną księgowość, co łączy się z dodatkowymi kosztami.

Dopiero przez pryzmat pełnej księgowości opodatkowane mogą zostać spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.), spółki akcyjne, a jednocześnie spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Dodatkowo tak jak to było w poprzednich formach opodatkowania, tak również i z tej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, bądź sami prowadzą indywidualną działalność gospodarczą.

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl