Wszystkie informacje - Firma

Accreo Taxand otrzymał prestiżowy tytuł Polish Transfer Pricing Firm of the Year , przyznawany przez międzynarodowe wydawnictwo International Tax Review. Firma została doceniona za innowacyjność i kompleksowość usług w zakresie cen transferowych oraz ich międzynarodowy charakter. Problematyka cen transferowych stała się w ostatnich latach jedn...

Przyznawania unijnych dotacji wciąż stanowi gorący temat wśród polskich przedsiębiorców. Zamieszania i niejasne sytuacje, które mają miejsce przekładają się na napięte relacje na linii przedsiębiorcy- PARP. W całym szumie pomija się jednak fakt, że fundusze unijne pozostają ciekawą formą wsparcia polskiego biznesu. W ten sposób zapomina się o ...

Abris Capital Partners, wiodąca firma zarządzająca funduszami private equity w Europie Centralnej i Wschodniej stała się większościowym akcjonariuszem Masterlease Polska. Warta 700 milionów zł transakcja jest jednocześnie największym wykupem menedżerskim w Europie Centralnej i Wschodniej. Dotychczasowy właściciel GMAC Financial Services wycofa...

Przedsiębiorca, który chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, musi prowadzić firmę nawet przez 2 lata. Etatowcom wystarczą 3 miesiące. Własna firma w niczym tak nie przeszkadza, jak w zaciągnięciu kredytu. Banki przez lupę patrzą na zarobki przedsiębiorców, z założenia podchodząc do osób prowadzących działalność gospodarczą bardziej podejrzliwie n...

Według słownikowej definicji umowa to zgodne, pisemne lub ustne porozumienie się (tzw. oświadczenie woli) dwu lub więcej stron (np. osób, instytucji, państw) w celu ustalenia wzajemnych praw i obowiązków. Umowa zostaje zawarta, kiedy obie strony doszły do porozumienia i uzgodniły istotne dla jej celu porozumienia. Występują różne kategorie umó...

Marka jest aktywem firmy. Jak każdy składnik majątkowy przedsiębiorstwa, marka ma swoją wartość, którą można przełożyć na pieniądze. O wartości marki świadczy przede wszystkim reputacja firmy. Z kolei misja przedsiębiorstwa decyduje o szerokiej akceptacji marki w otoczeniu.Marka jako wartość niematerialna i prawna stanowi od kilku do kilkudzie...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl