Wszystkie informacje - Firma

Problemy w biznesie biorą się z tego, że przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy nie posiadają dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość pozwala ci przełamywać bariery obrotów i zysków w twoim biznesie. Przedsiębiorczość ma trzy wymiary: proces, zachowanie, postawa. Proces przedsiębiorczy to umiejętność powtarzania w wielu róż...

Kiedy cykl koniunkturalny zaczął poruszać się po równi pochyłej w dół, firmom factoringowym przybyło ofert wykupu nieprzeterminowanych należności. Z drugiej jednak strony również warunki płatności uległy zaostrzeniu. Faktem jest jednak to, że factoring, mimo iż wciąż stosunkowo rzadko stosowany w Polsce jest łatwą formą pozyskiwania kapitału o...

Wszystkie firmy chciałyby sprzedawać dużo i mieć rzeszę lojalnych klientów, jednak nie wszystkie wiedzą, jak zdobyć ich uznanie. Jednym z elementów budowania wartościowej marki jest kształtowanie corporate identity. Odratrans była postrzegana wyłącznie jako firma świadcząca usługi żeglugi śródlądowej. Symbol przedsiębiorstwa tylko wzmacniał te...

"Zdrowie emocjonalne firmy", "zarządzanie emocjami", "inteligencja emocjonalna pracownika" - to pojęcia cieszące się coraz większym zainteresowaniem kadry kierowniczej.Dbałość o "zdrowie emocjonalne" firmy staje się coraz częściej priorytetem przedstawicieli kadry kierowniczej. Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna też zwracać uwagę na konieczn...

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podczas naborów wniosków do Działania 8.1 PO IG, które zostaną przeprowadzone w roku 2010, obowiązywać będą zmienione kryteria oceny merytorycznej projektów. Ważną informacją dla potencjalnych Wnioskodawców jest wprowadzenie podziału kryteriów mery...

Kiedy pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową musi ustalić, jaki ma wybrać środek transportu. W przypadku gdyby był to prywatny samochód, użycie go nie powinno być nakazem firmy. Zanim pracownik wybierze się w delegację, powinien zostać wcześniej odpowiednio poinstruowany. Podróż służbowa odnosi się do wykonania określonego zadania służ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl