Wszystkie informacje - Firma

Przedsiębiorcy otrzymali nową formę motywowania pracowników - pakiety opieki finansowej i prawnej. Na rynek wprowadza je nowa firma z branży usług doradztwa finansowego - Futuro Finance. Trzon oferty Futuro Finance tworzą autorskie produkty opieki finansowej i prawnej - Financial Care oraz Lex Care, a także opieki zdrowotnej - Medical Care. Ws...

Statystycznej firmie udaje się zrealizować średnio 40 proc. założonych celów. Jeśli celu nie udaje się osiągnąć, w 70 proc. przypadków przyczyną nie jest błędnie dobrana strategia działania, ale nieskuteczne jej wdrożenie. Kiedy The Conference Board pyta szefów największych firm, co spędza im sen z powiek, odpowiadają niezmiennie: "realizacja"...

Słaba koniunktura, a w efekcie znaczny spadek zaufania instytucji finansowych i inwestorów do biznesu, spowodował znaczne trudności w pozyskiwaniu kapitału. Lukę kapitałową może jednak pokryć brukselska administracja, która w trudnych czasach za zadanie obrała sobie wsparcie unijnych przedsiębiorców dotacjami. Przyparci do muru polscy przedsię...

W związku z tym partner ponosi osobistą, solidarną i subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, z wyjątkiem tych zobowiązań, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w niej. Taka odpowiedzialność partnera dotyczy również zobowiązań spółki będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrud...

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poprzez realizację założeń Poddziałania 3.3.2 - "Wsparcie dla MSP" ułatwia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Celem poddziałania 3.3.2 jest wsparcie przedsiębiorców z ...

Według sondażu przeprowadzonego przez instytut MillwardBrown SMG/KRC jedynie 2 procent młodych Polaków decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Sondaż zlecony przez fundację Polska Przedsiębiorcza przeprowadzono we wrześniu 2009 roku na grupie 1000 osób w wieku od 15 do 75 lat (wykształcenie: podstawowe, średnie i wyższe). ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl