Wszystkie informacje - Firma

Telepraca polega na regularnym wykonywaniu obowiązków służbowych poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Brak barier geograficznych, właściwych dla tradycyjnego sposobu zatrudniania, wpływa pozytywnie na rozwój rynku pracy. Po pierwsze, pracodawca ma możliwość rekrutowania pracowników spośród potencjalnie więk...

W 2009 roku statystyczny Polak wypoczywał poza domem jedynie przez tydzień. To mało, ale więcej niż w 2004 czy 2006 roku, kiedy urlop trwał niewiele ponad 5 dni. Polski Kodeks Pracy gwarantuje pracownikom 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Z przepisów ustawy wynika również, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14...

Wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Strukturalnej, realizowanej za pośrednictwem dotacji unijnych dostępne jest między innymi dla rodzimych przedsiębiorców i może być przeznaczane generalnie na wszystkie aspekty działalności podnoszące innowacyjność firm oraz przyczyniające się do nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych polskiej gospodarki wzglę...

Dzisiejsze wymogi świata gospodarczego zmuszają nas do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. O ile w minionych wiekach dominację gospodarczą zapewniały krajom zasoby naturalne, o tyle we współczesnych czasach liczy się myśl techniczna, wynalazczość i innowacyjność. To dziś główne napędy w rozwoju światowej gospodarki. Bez wątpien...

Wielu przedsiębiorców nie dostrzega potencjału, jaki kryje się w e-mail i mobile marketing uznając szanse powodzenia takiej kampanii za równe zeru. I wcale się nie mylą, bo dzisiejszy odbiorca oczekuje czegoś więcej niż tylko suchego newslettera z nowościami produktowymi. Zatem jak zaplanować kampanię, aby wywołać efekt "Wow", a nie "Spam"? Mo...

Internet otwiera nowe możliwości rekrutacji pracowników, z których korzystają już firmy doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, działy HR dużych firm, a nawet urzędy pracy. Rekruterzy doceniają oferowane przez portale narzędzia. Nowe funkcjonalności, takie jak baza profili zawodowych czy możliwość ich subskrypcji oraz oceniania, dostępne ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl