Wszystkie informacje - Firma

Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu rośnie liczba programów i serwisów służących do obsługi poczty elektronicznej. O ile różnorodność sprzyja przy wyborze oferty, o tyle skomplikowane zasady rządzące wysyłką wiadomości HTML to nieraz ciężki orzech do zgryzienia dla użytkowników i przedsiębiorców zgłębiających tajniki tego języka. Tomasz Paku...

Nieprowadzenie akt osobowychjest wykroczeniem, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną. Przepisy zobowiązują pracodawców do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten jest szczególnie istotny ze względu m.in. na jego dowodowe znaczenie w przypadku sporów o roszczenia...

Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie przyszłościowe źródła energii. Świat inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE) i z pewnością ten trend będzie się utrzymywał. Również w Polsce wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych będzie wzrastało. Warto zatem poznać możliwości finansowania OZE ze środków europejskich. O wsparcie z funduszy...

Granice negocjacyjne mogą być bardzo różne i zazwyczaj zależą od tego, z kim handlowiec prowadzi rozmowy i na jakie ustępstwa może zgodzić się klient. Duże znaczenie mają także warunki, w jakich funkcjonują firmy oraz okoliczności negocjacji. Mogą one trwać np. kilka dni, podczas których klient negocjuje z różnymi firmami. Według Jacka Czapski...

Podnoszenie kwalifikacji pracownika powinno być zaplanowane i wdrażane od pierwszego dnia pracy. Jeśli firma odpowiednio przygotuje pakiet doszkalający nową kadrę, na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Pierwsze dni w nowym miejscu pracy są zazwyczaj niezwykle stresującym okresem. Nowicjusze czują się zagubieni i zdezorientowani. Dodatkową ...

Ludzie tworzący firmę to wartość sama w sobie. Jednak, aby wydobyć drzemiący w nich potencjał i skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, niezbędny jest odpowiedni system motywowania pracowników i zachęcania ich do działania. Podstawą sukcesu w walce o przewagę nad konkurencją jest umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektywna strategia pro...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl