Wszystkie informacje - Firma

Ryczałt od przychodów stanowi uproszczoną formę opodatkowania. Główną zaletą tego sposobu jest brak wymogu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a jedynie ewidencję przychodów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  Ze względu na nieskomplikowaną formę proceduralną, opodatkowanie ryczałtem posiada wielu zwolenników....

Karta podatkowa stanowi uproszczoną formę opodatkowania. Ze względu na brak wymogu prowadzenia ewidencji podatkowej posiada wielu zwolenników. Podatnik powinien jednakże wiedzieć, że nie jest to forma rozliczeń podatkowych przeznaczona dla każdego. Kto zatem powinien z niej skorzystać? Największą zaletą karty podatkowej jest stała w ciągu roku...

W ramach projektu Future SME przeprowadzono analizę aktualnych problemów z jakimi borykają się Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz potencjalne problemy, które mogą się pojawić w wyniku spodziewanych zmian w przyszłości.  W Europie nakłady na rozwój i innowacyjność są dużo mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych czy Japonii, brakuje sprzyjaj...

Z danych Eurostatu wynika, że statystyczny Polak rozpoczyna pracę już w wieku 22 lat. Zadbanie o wysokie kwalifikacje, skonstruowanie dobrego CV oraz odpowiednie przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej powinno zagwarantować przyjęcie na upragnione stanowisko. Czy na pewno? Pierwszym krokiem na drodze do znalezienia pracy jest uczciwe przean...

Wszystkich działających w Polsce firm jest blisko 2 mln, w tym tych najmniejszych, zatrudniających do 9 osób – aż 1,6 mln. Wyzwaniem dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest przetrwanie w dłuższym okresie i rozwinięcie się w duże przedsiębiorstwa. Nie zawsze się to udaje. Dlaczego? Niestety „Strategia” to wśród wielu właścicie...

W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach częsta wymiana sprzętu IT to standard, z którym wiąże się szereg niebezpieczeństw - przede wszystkim ryzyko udostępnienia poufnych danych osobom trzecim. Użycie polecenia delete nie usuwa skutecznie informacji zapisanych na dyskach twardych, a ich wydostanie się poza firmę niesie za sobą nie tylko pow...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl