Wszystkie informacje - Firma

 Nie można go rozciągnąć, wydłużyć, zatrzymać, magazynować czy nabyć na życzenie kolejnych kilku minut, godzin lub dni. Czas, a raczej jego efektywne zarządzanie to kluczowy element nie tylko w realizowaniu codziennych obowiązków, ale przede wszystkim w pracy. Może nie jesteśmy w stanie zmienić jego biegu, ale możemy wpłynąć na zwiększeni...

 Od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 29 października 2010 (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475). Zmienia ona czas pracy niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.  ...

 Staż to instrument aktywizacji zawodowej, korzystny zarówno z punktu widzenia stażysty jak i pracodawcy. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej „ustawa”) staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykon...

  Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest niejednokrotnie z koniecznością poniesienia wielu wydatków, także tych przeznaczonych na reklamę oraz reprezentację. Działania te mają na celu poprawienie pozycji rynkowej firmy, jak również oferowanych przez nią produktów i świadczonych usług. Obecnie w świetle gospodarki wolnorynkowe...

Właściciel likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony kończącą się po terminie likwidacji firmy bądź z umową na czas nieokreślony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy? Tak. Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami s...

 Rosnąca wartość rynku informatycznego, międzynarodowe sukcesy polskich gier komputerowych i realne wyzwania, przed którymi staje nowy resort – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Czy po kryzysie z 2009 roku znów nadchodzą dobre lata dla branży informatycznej? Polski rynek IT to obecnie ponad 8 500 firm i blisko 400 tys. miejsc ...

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl