Odsetki karne ZUS 2008
Odsetki karne ZUS 2008
Od 31 stycznia 13,5 % w stosunku rocznym
Od 28 lutego 14,0 % w stosunku rocznym
Od 27 marca 14,5 % w stosunku rocznym
Od 26 czerwca 15,0 % w stosunku rocznym
Od 27 listopada 14,5 % w stosunku rocznym
Od 24 grudnia 13,0 % w stosunku rocznym
koniec
Odsetki karne OFE 2009
Odsetki karne OFE 2009
od do odsetki okres
1 stycznia 31 marca 6,66 % w stosunku rocznym
1 kwietnia 30 czerwca 4,92 % w stosunku rocznym
1 lipca 30 września 5,07 % w stosunku rocznym
koniec

 

Odsetki karne OFE 2008
Odsetki karne OFE 2008
od do odsetki okres
1 stycznia 31 marca 5,10 % w stosunku rocznym
1 kwietnia 30 czerwca 5,46 % w stosunku rocznym
1 lipca 30 wcześnia 6,36 % w stosunku rocznym
1 października 31 grudnia 6,64 % w stosunku rocznym
koniec

Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek pogrzebowy
od do Kwota zasiłku
1 grudnia 2008r. 28 lutego 2009r. 5.937,10 zł
1 marca 2009r. 31 maja 2009r. 6.193,10 zł
1 czerwca 2009r. 31 sierpnia 2009r.

6.371,22 zł

1 września 2009r. 30 listopada 2009r. 6.162,96 zł
1 grudnia 2009r. 28 lutego 2010r. 6.227,72 zł
1 marca 2010r. 31 maja 2010r. 6.487,20 zł
1 czerwca 2010r. 31 sierpnia 2010r. 6.632,76 zł
1 września 2010r. 30 listopada 2010r. 6.395,70 zł
1 grudnia 2010r. 28 lutego 2011r. 6.406,16 zł
1 marca 2011r. ---------- 4.000,00 zł
koniec

 

Najniższe stawki emerytur i rent
Najniższe emerytury i renty
Obowiązujące od 1 marca 2011 roku Kwota
Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i
renta rodzinna
728,18 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 560,13 zł
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z
wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa
873,82 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w
związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
672,16 zł
koniec

 

Dodatki do emerytur i rent
Dodatki do emerytur i rent
Obowiązujące od 1 marca 2011 roku Kwota
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 186,71 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie
niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji
280,07 zł
dodatek dla sieroty zupełnej 350,94 zł
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku
kombatanckiego
186,71 zł
dodatek kompensacyjny 28,01 zł
Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych
611,67 zł
koniec

 

Renta socjalna
Renta socjalna
od do Kwota zasiłku
1 grudnia 2008r. 28 lutego 2009r. 890,60 zł
1 marca 2009r. 31 maja 2009r. 929,00 zł
1 czerwca 2009r. 31 sierpnia 2009r.

 

955,70 zł

1 września 2009r. 30 listopada 2009r. 924,50 zł
1 grudnia 2009r. 28 lutego 2010r. 934,20 zł
1 marca 2010r. 31 maja 2010r. 973,10 zł
1 czerwca 2010r. 31 sierpnia 2010r. 995,00 zł
1 września 2010r. 30 listopana 2010r. 959,40 zł
1 grudnia 2010r. 28 lutego 2011r. 961,00 zł
1 marca 2011r.
31 maja 2011r.
1031,50 zł
1 czerwca 2011r.
31 sierpnia 2011.
1039,90 złkoniec

 

Świadczenia przedemerytalne
Świadczenia przedemerytalne
Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2010 roku
Obowiązujące od 1 marca 2010 roku Kwota
dopuszczalna miesięczna kwota przychodu 1.551,50 zł
graniczna miesięczna kwota przychodu 2.172,10 zł
dopuszczalna roczna kwota przychodu 18.618,00 zł
graniczna roczna kwota przychodu 26.065,20 zł
koniec

 

Minimalne wynagrodzenia
Minimalne wynagrodzenia
Obowiązujące od Kwota
Stycznia 2006 roku 899,10 zł
Stycznia 2007 roku 936,00 zł
Stycznia 2008 roku 1.126,00 zł
Stycznia 2009 roku 1.276,00 zł
Stycznia 2010 roku 1.317,00 zł
koniec

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
W 2006 roku 2.477,23 zł
W 2007 roku 2.691,03 zł
W 2008 roku 2.943,88 zł
W 2009 roku 3.102,96 zł
koniec

 

Średnie wynagrodzenia
Średnie wynagrodzenia
W III kwartale 2008 roku 2.968,55 zł
W IV kwartale 2008 roku 3.096,55 zł
W I kwartale 2009 roku 3.185,61 zł
W II kwartale 2009 roku 3.081,48 zł
W III kwartale 2009 roku 3.113,86 zł
W IV kwartale 2009 roku 3.243,60 zł
W I kwartale 2010 roku 3.316,38 zł
W II kwartale 2010 roku 3.197,85 zł
koniec

 

Wpłaty na PFRON
Wpłaty na PFRON
od do Średnia płaca
Suma składki 40,65%
1 stycznia 2009 r.
28 lutego 2009 r.
2.968,55 zł 1.206,72 zł
1 marca 2009 r.
31 maja 2009 r.
3.096,55 zł 1.258,75 zł
1 czerwca 2009 r.
31 sierpnia 2009 r.

3.185,61 zł

1.294,95 zł
1 września 2009 r.
30 listopada 2009 r.
3.081,48 zł 1.252,62 zł
Obowiązek wpłaty na PFRON dotyczy przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 25 pracowników na etat, średnio w przeciągu jednego miesiąca.
koniec

Składki ZUS Działalność Gospodarcza
Składki ZUS Działalność Gospodarcza
Podstawa wymiaru składek 1.887,60 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne liczone od minimalnej podstawy wymiaru, wynoszą:
składka podstawa % od podstawy
Suma składki
Emerytalna
1.887,60
19,52 % 368,46 zł
Rentowa
1.887,60
6,00 % 113,26 zł
Chorobowa
1.887,60

2,45 %

46,25 zł
Wypadkowa
1.887,60 3,33 % 62,85 zł
Fundusz pracy 1.887,60 2,45 % 46,25 zł
Ubez. zdrowotne 2.592,46 9,00 % 233,32 zł
Suma składki: 870,39 zł
koniec

 

Składki ZUS dla rozpoczynających działalność
Składki ZUS dla rozpoczynających działalność
Podstawa wymiaru składek 395,10
kwiecień - grudzień 2009 r.
składka podstawa % od podstawy
Suma składki
Emerytalna
395,10 19,52 % 77,12
Rentowa
395,10
6,00 % 23,71 zł
Chorobowa 395,10

2,45 %

9,68 zł
Wypadkowa
395,10 3,33 % 13,15 zł
Ubez. zdrowotne 2.592,46 zł 9,00 % 233,32 zł
Suma składki: 356,98 zł
koniec

 

Składki ZUS dla praktykantów
Składki ZUS dla praktykantów
W pierwszym roku 127,42 zł
W drugim roku 159,28 zł
W trzecim roku 191,14 zł
koniec

Kalendarium podatnika 2/2
Kalendarium podatnika
Karta podatkowa

Rozliczenie miesięczne - do 7 dnia każdego miesiąca. W grudniu do dnia 28
Rozliczenie roczne - do 31 stycznia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Ryczałt ewidencjonowany

Rozliczenie miesięczne - do 20 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie roczne - do 31 stycznia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Rozliczenie miesięczne - do 20 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie roczne - do 30 kwietnia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Pełna księgowość

Rozliczenie miesięczne - do 20 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie roczne - do końca marca, po ukończeniu okresu rozliczeniowego
Terminy składania rozliczeń miesięcznych oraz rocznych dla poszczególnych form opodatkowania
koniec

Kalendarium podatnika 1/2
Kalendarium podatnika
Rozliczenie roczne

Do 10 stycznia


PIT-12


Do 31 stycznia


PIT-16A
PIT-19A
PIT-28


Do końca lutego


PIT-8C
PIT-8S
PIT-11
PIT-11A
PIT-40
PIT-40A


Do 30 kwietnia


PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39

Rozliczenie miesięczne

Do 20
każdego miesiąca


PIT-4R
PIT-8AR

Informacja ta przeznaczona jest dla osób fizycznych. Tyczy się podatników i płatników podatku dochodowego.
koniec

Ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe
Dla karty podatkowej

Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta stanowi 9,00 % podstawy wymiaru składek.

W przypadku ryczałtu

Możliwość odliczania składki na ubezpieczenie społeczne. Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 567,84 zł


Dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Możliwość odliczenia kwoty 556,02 zł w przypadku bycia w pierwszym progu podatkowym.

Możliwość odliczenia ulgi na dziecki stanowiącą równowartość 1.112,04 zł na jedno dziecko.

Ulgi dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

Możliwość przekazania 1 % Organizacją Pożytku Publicznego.

Możliwość comiesięcznego przekazania OPP, punktom krwiodactwa oraz na cele kultu religijnego, 6 % sumy stanowiącej dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę.

Możliwość odliczenia kwoty 556,02 zł w przypadku bycia w pierwszym progu podatkowym.

koniec

Opłaty notarialne 2/2
Opłaty notarialne
Usługi Kwota
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30,00 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50,00 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60,00 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80,00 zł
pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności 100,00 zł
testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150,00 zł
sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300,00 zł
sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o
zmianie statutu funduszu inwestycyjnego
1.000,00 zł
koniec

Opłaty notarialne 1/2
Opłaty notarialne
Kwota wartości Stawka + % od nadwyżki
0 - 3.000 zł
100 zł 0 % -----------------
3.000 - 10.000 zł
100 zł 3 % 3.000 zł
10.000 - 30.000 zł
310 zł 2 % 10.000 zł
30.000 - 60.000 zł 710 zł 1 % 30.000 zł
60.000 - 1.000.000 zł 1.010 zł 0,4 % 60.000 zł
1.000.000 - 2.000.000 zł 4.770 zł 0,2 % 1.000.000 zł
Powyżej 2.000.000 zł 6.770 zł 0,25 % 2.000.000 zł
koniec

Koszt wydania - opłaty komunikacyjne
Koszt wydania
Dowodu rejestracyjnego 0,50 zł
Pozwolenia czasowego 0,50 zł
Zalegalizowanych tablic rejestracyjnych 0,50 zł
Nalepki kontrolnej 0,50 zł
Karty pojazdu 0,50 zł
Nowego prawa jazdy 0,50 zł
Wymianę prawa jazdy 0,50 zł
koniec

Opłaty komunikacyjne 2/2
Opłaty komunikacyjne
Za wydanie dowodu wraz z nalepkami legalizacyjnymi oraz kontrolnymi
Dowód rejestracyjny 54,00 zł
Komplet nalepek legalizacyjnych 12,50 zł
Nalepka kontrolna na szybę 18,50 zł
W sumie: 85 zł
Za wydanie pozwolenia dla pojazdu z kompletem znaków legalizacyjnych
W przypadku czasowej rejestracji z urzędu, lub 13,50 zł
W przypadku czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu 18,50 zł
Komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł
W sumie: 26,00 zł lub 31,00 zł
koniec

 

Opłaty komunikacyjne 1/2
Opłaty komunikacyjne
Za wydanie tablic rejestracyjnych
Motorowerowych 30,00 zł
Motocyklowych 40,00 zł
Zabytkowych - motocyklowych 50,00 zł
Samochodowych 80,00 zł
Zabytkowych - samochodowych 100,00 zł
Indywidualnych 1.000,00 zł
Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę
Motorowerowych 30,00 zł
Motocyklowych 40,00 zł
Samochodowych 80,00 zł
Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu przeprowadzenia badania technicznego, naprawy, zakupu pojazdu
Motocyklowej oraz motorowerowej 12,00 zł
Przyczep oraz naczep 15,00 zł
Samochodowej 30,00 zł
koniec

Podatki do nieruchomości 1/2
Podatek od gruntów
Rodzaj gruntu Stawka
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
0,74 zł od 1 m2
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3,90 zł od 1 ha
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej,
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
0,23 zł od 1 m2
koniec

Podatki od nieruchomości 2/2
Podatek od budynków lub ich częśći
Mieszkalnych 0,49 zł od 1 m2
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
19,81 zł od 1 m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,24 zł od 1 m2
O powierzchni nie przekraczającej 12m2, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku
publicznego przez Organizacje Pożytku Publicznego
3,32 zł od 1 m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
4,01 zł od 1 m2
O powierzchni powyżej 12m2, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez
Organizacje Pożytku Publicznego
6,64 zł od 1 m2
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl