Kalendarium podatnika 1/2
Kalendarium podatnika
Rozliczenie roczne

Do 10 stycznia


PIT-12


Do 31 stycznia


PIT-16A
PIT-19A
PIT-28


Do końca lutego


PIT-8C
PIT-8S
PIT-11
PIT-11A
PIT-40
PIT-40A


Do 30 kwietnia


PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39

Rozliczenie miesięczne

Do 20
każdego miesiąca


PIT-4R
PIT-8AR

Informacja ta przeznaczona jest dla osób fizycznych. Tyczy się podatników i płatników podatku dochodowego.
koniec

Kalendarium podatnika 2/2
Kalendarium podatnika
Karta podatkowa

Rozliczenie miesięczne - do 7 dnia każdego miesiąca. W grudniu do dnia 28
Rozliczenie roczne - do 31 stycznia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Ryczałt ewidencjonowany

Rozliczenie miesięczne - do 20 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie roczne - do 31 stycznia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Rozliczenie miesięczne - do 20 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie roczne - do 30 kwietnia, po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Pełna księgowość

Rozliczenie miesięczne - do 20 dnia każdego miesiąca
Rozliczenie roczne - do końca marca, po ukończeniu okresu rozliczeniowego
Terminy składania rozliczeń miesięcznych oraz rocznych dla poszczególnych form opodatkowania
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl