Firma - Formularze podatkowe PIT 2008 w trakcie roku
Formularze PIT w trakcie roku rozliczeniowego 2008
PIT-2
Oświadczenie pracownika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A
Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2C
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3
Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-6
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-11
Informacja o dochodowych oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-16
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-23
Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
koniec

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl