Firma - Formularze KRUS świadczenia

Formularze KRUS świadczenia
SR-9
Zeznanie świadka
SR-12
Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
SR-16
Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
SR-21A
Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
SR-22
Wniosek o zasiłek chorobowy
SR-22A
Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
SR-23
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadki przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową
SR-24
Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie
SR-26
Wniosek o zasiłek pogrzebowy
N-14
Zaświadczenie o stanie zdrowia
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl