Firma - Formularze KRS zgłoszeniowe
Formularze KRS zgłoszeniowe
KRS-W1
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółka Jawna, Spółka Partnerska, Spółka Komandytowa
KRS-W2
Wniosek o rejestację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółka Skomandytowo - Akcyjna
KRS-W3
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnąścią
KRS-W4
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółka Akcyjna
KRS-W5
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółdzielnia
KRS-W6
Wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Przedsiębiorstwo Państwowe, Jednostka Badawczo - Rozwojowa
KRS-W7
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiebiorców - Przedsiębiorstwo Zagraniczne
KRS-W8
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
KRS-W9
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Fundacja, Stowarzyszenie, Inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-W10
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
KRS-W12
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
KRS-W13
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Spółka Europejska
KRS-W14
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejstrze przedsiębiorców - Spółdzielnia Europejska
KRS-W21
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Organizacja Pożytku Publicznego
KRS-D1
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
koniec

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl