RG-2
RG-2
Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Źródło:
GUS

Formularze GUS
  B-01   B-02   B-05   B-06
  B-07   C-01   C-03   F-02

 

więcej

 

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl