RG-1
RG-1
Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

Źródło:
GUS

Formularze GUS
  B-01   B-02   B-05   B-06
  B-07   C-01   C-03   F-02

 

więcej

 

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl