Firma - Formularze podatkowe CIT 2008
Formularze podatkowe CIT na rok 2008 oraz 2009
CIT-5
Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodu z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R
Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zysku osób prawnych
CIT-7
Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8/0
Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
CIT-9R
Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewodu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-10R
Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczpospolitej polskiej
CIT-11R
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-D
Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl