Mandat za złamanie przepisów ruchu drogowego

0
6
 Mandat za złamanie przepisów ruchu drogowego
Naruszenie Kwota grzywny (zł)
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100
Przewożenie dziecka w pojeździe:
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdy wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera


150
150
 

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100
Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem  100
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego  100
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem  150
Korzystanie podczas jazdy z telefony wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem  200
Wjeżdżanie na pas między jezdniami
 100
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego
 150
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze
 150
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
 300
koniec

,21,5645,1288610910

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here