Mandat za holowanie

0
24
Mandat za holowanie
Naruszenie Kwota grzywny (zł)
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach  250
 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest nieuruchomiony  250
 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego  250
 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)  250

 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

100
150
150
100

50

koniec

,21,5651,1288645924

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here