Stopy procentowe w Polsce
Stopy procentowe w Polsce
Rodzaj stopy procentowej: Oprocentowanie: Ważna od:
Stopa referencyjna 1) 1.50% 05.03.2015
Stopa depozytowa 0.50% 05.03.2015
Redyskonto weksli 1.75% 05.03.2015
Stopa lombardowa 2.50% 05.03.2015
     
Stopa rezerwy obowiązkowej: Oprocentowanie:  Ważna od: 
od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych 3,50%   31.12.2010
od środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) 0,00% 01.01.2012
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) 1,35% 05.03.2015
koniec

 

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

2) 0,9 stopy redyskonta weksli - obowiązuje od 2014-10-09


Źródło: NBP

 

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl