Prawo pracy

0
24

Prawo pracy obejmuje regulacje stosunku pracy pracownika i pracodawcy oraz regulacje dotyczące organizacji ich pracy. Praca  pozwala ludziom zaspokoić potrzeby ekonomiczne i społeczne, a także jest źródłem dochodu i szczególnie ważnym miernikiem wartości człowieka.  W Polsce zasady wykonywania pracy są zawarte w kodeksie pracy, który jest podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki stron pracy. Kodeks ten zawiera zasady, które wynikają z umowy o pracę.

Prawo pracy obejmuje regulacje stosunku pracy pracownika i pracodawcy oraz regulacje dotyczące organizacji ich pracy. Praca  pozwala ludziom zaspokoić potrzeby ekonomiczne i społeczne, a także jest źródłem dochodu i szczególnie ważnym miernikiem wartości człowieka.

thumbnail - Prawo pracyW Polsce zasady wykonywania pracy są zawarte w kodeksie pracy, który jest podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki stron pracy. Kodeks ten zawiera zasady, które wynikają z umowy o pracę.

Niestety nie uwzględnia przepisów, które dotyczą umowy na zlecenie oraz umowy o dzieło, gdyż są zawierane na podstawie kodeksu cywilnego. Należy wiedzieć, że kiedy zawieramy umowę o pracę powinniśmy znaleźć takie zagadnienia jak: rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju pracy.

Umowę o pracę można zawrzeć ustnie, ale w ciągu 7 dni od dnia kiedy ją rozpoczniemy musimy zawrzeć ją na piśmie. Istnieje kilka form umów o pracę . Podstawowe z nich to: umowa o pracę, umowa-zlecenie i umowa o dzieło.

Dla pracowników najlepsza jest umowa na czas nieokreślony, ponieważ wynika z niej większa pewność na to, że będą zatrudnieni na stałe oraz zatrudnienie w zastępstwie, która obowiązuje na czas nieobecności innego pracownika np. na urlopie macierzyńskim. Niestety pracodawcy mogą zawierać dowolną liczbę umów na czas określony.

thumbnail - Prawo pracy
Daniela Kaczmarek

Zobacz także:

Prawa osób starszych

Konsument na rynku usług bankowych

Spółdzielnia mieszkaniowa może udostępniać dane osobowe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here