Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Opłaty Sądowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
prawo pracy - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
30,00 zł
zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
30,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl